WiFi

Nätverksnamn och lösenord står på nätverksjacket, i informationspärmen och på en liten tavla i hallen.

Den trådlösa accesspunkten är en Apple Airport Express.

Nätet är byggt som ett LAN, ett lokalt nätverk för alla lägenheterna i Röda och Rosa byn. Någon router får inte anslutas med kabel till nätet. Den kan sätta hela nätet i alla lägenheterna ur drift.

Om WiFi inte fungerar beror det på driftstörningar på nätverket eller accesspunkten. Efter driftstörningar kan man behöva bryta strömmen till accesspunkten. Ta ut den från eluttaget och anslut den på nytt, därefter fungerar den. Om det inte hjälper är det troligen temporära störningar på nätverket och de brukar åtgärdas snabbt av leverantören.


Tillbaka till förstasidan