Allmänna villkor för uthyrning av stuglägenheten

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE ?
När Du har betalat anmälningsavgift eller total hyra, har Du godkänt bokningen och den är bindande.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID ?
Om vi ej erhållit anmälningsavgiften i tid kommer Din beställning att avbokas. Om Du missar betalning av bokningens slutlikvid, så räknas detta som avbeställning från din sida, och Du får betala de avbeställningskostnader som framgår av Särskilda villkor nedan.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA ?
Du skall avboka skriftligen. Vid avbokning gäller regler enligt Särskilda villkor, se nedan. Observera att ändring av ankomst- eller avresedag räknas som avbokning.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
-Du måste vårda stuglägenheten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
-Du får inte använda stuglägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokning(vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i den eller på tomten, än vad Du uppgav vid bokning.
-Vid självhushåll utan städservice, är det Du som ansvarar för att städa ordentligt före avresa. Missar Du detta kommer städning att utföras på Din bekostnad.
-Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

ÖVRIGT
Stuglägenheten är utrustade för självhushåll. Städning och linne ingår ej i priset om inte annat avtalats vid bokningstillfället.
Eventuella reklamationer skall skriftligen framföras snarast möjligt, dock senast 3 dagar från ankomstdag. Fel som uppstår under vistelsen, ska Du anmäla omgående, i första hand till oss eller stugvärd, så vi får en chans att rätta till det.

SÄRSKILDA VILLKOR

ANMÄLNINGSAVGIFT:
Vid bokning tidigare än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 25% av hyran. Anmälningsavgift skall vara oss tillhanda senast angivna betalningsdag och slutbetalning 60 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 60 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas omgående.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER:
(då avbeställningsskydd ej tecknats eller inte är giltigt)
Vid avbokning mer än 60 dagar före ankomst - 25% av hyran.
Vid avbokning från 59-0 dagar före ankomstdagen - 100% av den totala hyran.
Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat

BETALNINGSVILLKOR:
För sent inbetald anmälningsavgift kan innebära att bokningen kan annuleras.

 

Tillbaka till förstasidan